O nás

...

07.04.2017 18:07

 

Cyklistický oddíl Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem je spolek sdružující cyklisty všech kategorií. Vznikl v roce 1991 jako oddíl zaměřující se především na mládež. Postupem času se oddíl rozrostl a cyklisté Carla.kupkolo.cz se zúčastňují soutěží  všech úrovní a disciplín. Nejenom účastní, ale také vybojovali mnoho desítek prvenství. Mezi úspěchy oddílu patří také to, že především mladí cyklisté později přestupují do špičkových týmů. Namátkou můžeme jmenovat příklady z posledních let: Jirka Šorm - v 18-ti letech přestoupil do profioddílu Elkov Author, Kuba Hák - od roku 2019 člen asi našeho nejlepšího mládežnického týmu Mapei Merida Kaňkovský. A pro letošní rok přestupuje Honza Lukeš do špičkového mládežnického týmu do Holandska. V tomto trendu se zaměřením především na mladé cyklisty chceme pokračovat. I z tohoto důvodu spolupracujeme se skvělým trenérem Jirkou Šormou st.

 Jedním ze způsobu, jak mladé cyklisty nalákat na tento sport je pořádat závody pro děti a mládež..Proto už několikátý rok pořádáme seriál závodů pro děti O nejlepšího cyklistu Královédvorska.

 

To vše by nešlo bez podpory našich největších partnerů: 

firmy Carla spol s r. o., firmy Kupkolo.cz, Monnami,  města Dvůr Králové nad Labem, Ski servis Patrik Hroneš a dalších, za což jim děkujeme.

Tréninky

Cyklistické tréninky...

15.09.2014 15:26

 

Tréninky na silnici pro dospělé: 

prozatím zachováme původní formát z předchozích let, takže každé ponděli od 17 hod. Sraz opět na parkovišti u zubní ordinace Gusty Hrabýho

Koncem roku se nás scházelo tolik, že jsme založili 2 skupiny - A- pro ty, co jsou odpočatí a ctějí si dát intenzitu, B- pro ty, co jsou po závodech a potřebují se vyjet plus pro starší, méně trénované jedince a pro nejmladší cyklisty.

 

Treninky pro dospělé - MTB

každou středu od 17 hod. Sraz je na odbočce do Strže z hlavní silnice (hned za zatáčkou) - tréninky kolem 2 hod

 

Tréninky MTB  pro mládež s Jirkou Voňkou - prozatím pozastaveno

Tento trénink jsme pozastavili, protože všichni mladí už jsou v takové kondici, že jsou schopni trénovat s dospělými. Pokud by byl z řad nejmladších opět zájem, můžeme se domluvit.

 

Kromě toho se konají delší víkendové tréninky po individuální domluvě...

 

 

Stanovy oddílu

Stanovy cyklistického klubu Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z.s.

19.02.2017 11:05

 

Základní ustanovení:

a)                  cyklistický oddíl Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem je dobrovolným sdružením sportovců,kteří provozují nebo podporují především cyklistiku

b)                  Historie oddílu-v roce 1998 zakládá Jiří Berger cyklistický klub pod názvem CK Kooperativa Dvůr Králové n/L,klub čítá pět jezdců,Stanislav Groh,Milan Kuk,Jiří Berger,Tomáš Berger,Jindřich Balhar.

V roce 2000 získá nového hlavního sponzora firmu Carla a přejmenuje se na CK Carla Dvůr Králové n/L

2013-název se kosmeticky mění na Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z.s.

 

 

Sídlo cyklistického klubu Carla.Kupkolo.cz DK.n.L:

v místě hlavního sponzora oddílu sídlícího na adrese Carla spol s r. o., Krkonošská 2850, Dvůr Králové nad Labem, 54401

 

Poslání a cíle cyklistického oddílu:

 

a)                  organizovat sportovní činnost (cyklistiku) a vytvářet pro ni materiálové podmínky

b)                 vést členy k dodržování základních pravidel,umožnit jim informovanost v oblasti cyklistiky

c)                  hájit zájmy cyklistického oddílu uvnitř i navenek.

d)                 napomáhat k rozvoji cyklistiky především v Královehradeckém Kraji.

e)                   Informovat veřejnost o činnosti oddílu pomocí mediálních prostředků.

 

 

Vznik členství v cyklistickém oddíle:

 

a)                  členy cyklistického oddíle se mohou stát fyzické osoby(jednotlivci), každý člen po přijetí bude evidován v registru členů. Členství v cyklistickém oddíle je výlučně členským vztahem cyklistického oddílu a členem.

b)                 Jednotlivci mohou především na základě své vůle nabýt členství v cyklistickém klubu těmito způsoby:

1)                 se souhlasem výboru cyklistického oddílu

2)                 mládež do 15.let mohou získat členství v cyklistickém klubu se souhlasem zákonného zástupce

c)                  žadatel je povinen předložit písemnou přihlášku do cyklistického oddílu, která obsahuje prohlášení  s osobními údaji uchazeče a zároveň se dobrovolně zavazuje dodržovat stanovy,řády,předpisy a podřizovat se rozhodnutí orgánů cyklistického oddílu.

 

Základní práva a povinnosti členů cyklistického oddílu:

 

a)                  zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky

b)                 ve všech odvětvích závodní cyklistiky i dalších sportech

uvádět v přihlášení na závod cyklistický oddíl pod názvem:

        Carla.Kupkolo.cz 

c)                  v každém závodě nebo jiné soutěži ve všech odvětvích závodní cyklistiky i dalších sportech je každý člen cyklistického oddílu povinen oblékat oblečení poskytnuté od cyklistického oddílu Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem.

1)                 vyjímky z tohoto pravidla se udělují po konzultaci s výborem nebo předsedou cyklistického oddílu.

d)                 chodit na stupně vítězů v oblečení poskytnutým cyklistickým oddílem. Oblečení na závod a reprezentaci musí být čisté, ustrojení upravené.

e)                  po absolvování závodu (soutěže) je každý povinen informovat písemně o reprezentaci na závodě, elektronickou formou informovat o průběhu, zaslat výsledky a příp. i fotky či další informace pro mediální informovanost (buď po důležité soutěži nebo alespoň 1x za měsíc)

f)                  odevzdávat startovní lístky k proplacení nejpozději 1.11 kalendářního roku

g)                 účastnit se schůze konané jednou ročně (místo a termín bude vždy upřesněn dopředu)

h)                 každý člen má právo žádat o poskytnutí cyklistické licence od ČSC

i)                   každý člen má právo na proplacení startovného (podmínky proplácení startovného viz. níže)

j)                   každý člen má právo zažádat o poskytnutí oddílového oblečení (podmínky poskytnutí klubového oblečení viz.níže)

 

 

proplácení startovného:

 

a)                  každý člen má právo proplacení startovného při předložení startovních lístků nejpozději do 1.11 kalendářního roku (proplácejí se pouze lístky ze závodní cyklistiky a doplňkových sportů – běhy, triatlony, duatlony atd.).

b)                 podmínkou je i dodržování všech povinností oddílu

c)                  každý člen je povinen doložit spolu se startovními lístky svoje umístění v závodě (nedojeté závody se neproplácí). Pokud je možnost levnějšího startovného díky přihlášení předem, je nutné tohoto využít)

d)                 výše proplaceného startovného se řídí rozpočtem cyklistického oddílu v daném kalendářním roce (rozpočet se může během roku pohybovat v závislosti na výši poskytnutí-neposkytnutí sponzorských darů a dotací)

e)                  při překročení celkové výše odevzdaných startovních dokladů,než byl určen rozpočet cyklistického oddílu,bude každému závodníkovi proplacena jen procentuelní část.

f)                        maximální výše proplaceného startovného za 1 závod je 600 Kč

g)                 od roku 2020 bude v případě maratonů proplácena plná částka za těchto podmínek: pokud budou 2 a více tras na výběr a závodník si zvolí ty delší varianty. V případě volby krátké trasy (40 km a méně) je 100% startovné hrazeno pouze při umístění na bedně. Při jiném umístění se hradí pouze 50% částky startovného. Toto se netýká mládežnických kategorií a nejstarších veteránů.

 

Přidělování oddílového oblečení:

 

  a) každý člen má právo zažádat o příspěvek na oddílové oblečení

  b) výše příspěvku se řídí rozpočtem oddílu pro daný kalendářní rok (rozpočet se může během     roku pohybovat v závislosti na výši poskytnutí-neposkytnutí sponzorských darů a dotací)

    c) výše příspěvku na oblečení pro každého závodníka se řídí počtem odjetých závodů(počtem odevzdaných startovních dokladů) a následné rozřazení do 3.skupin

         1.skupina-počet odjetých 18 a více závodů-50% z výše rozpočtu -z toho alespoň 2/3 musí být cyklistické

         2.skupina-počet odjetých 13-17 závodů-35% z výše rozpočtu-z toho alespoň 2/3 musí být cyklistické

         3.skupina-počet odjetých 8-12 závodů-15% z výše rozpočtu- z toho min 7 cyklistických závodů

d)                 dále je každý, kdo zajede výsledek na stupně vítězů zvýhodněn ještě takto:

1) za 5 a více umístění na pódiu – bonus 2500 Kč

2) za 3 a 4 umístění na pódiu      -  bonus 1500 Kč

3) za 1 a 2 umístění na pódiu      -  bonus 800 Kč

 

Zánik členství:

 

a)                  Písemným oznámením výboru nebo předsedovi oddílu, že dobrovolně ukončuje své členství v cyklistickém oddíle.

b)                 Pro zvlášť hrubé nebo opakované porušení členských povinností.

c)                  Úmrtím.

2. Projednává a schvaluje výbor oddílu. Ukončením členství zaniká členovi veškerý majetkoprávní nárok vůči cyklistickému oddílu.

 

 

 

 

Dne: 9.3.2021                                                                      Luděk Novotný                         

Ve Dvoře Králové nad Labem                                              předseda cyklistického oddílu