O nás

...

07.04.2017 18:07

 

Cyklistický oddíl Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem je spolek sdružující cyklisty všech kategorií. Vznikl v roce 1991 jako oddíl zaměřující se především na mládež. Postupem času se oddíl rozrostl a cyklisté Carla.kupkolo.cz se zúčastňují soutěží  všech úrovní a disciplín. Nejenom účastní, ale také vybojovali mnoho desítek prvenství. Mezi úspěchy oddílu patří také to, že především mladí cyklisté později přestupují do špičkových týmů. Namátkou můžeme jmenovat příklady z posledních let: Jirka Šorm - dnes cyklista profioddílu Elkov Author, Kuba Hák - od letoška člen mládežnického týmu pod vedením olympijského vítěze Jardy Kulhavého. V tomto trendu se zaměřením především na mladé cyklisty chceme pokračovat. Jedním ze způsobu, jak mladé cyklisty nalákat na cyklistiku je pořádat závody pro děti a mládež. Proto už několikátý rok pořádáme seriál závodů pro děti O nejlepšího cyklistu Královédvorska.

 

To vše by nešlo bez podpory našich největších partnerů: 

firmy Carla spol s r. o., firmy Kupkolo.cz, Monnami,  města Dvůr Králové nad Labem a dalších, za což jim děkujeme.

Na kole Schulzovými sady 2. závod 17. září 2020

Opět rekordní účast dětí Dvora Králové a okolí

18.09.2020 11:26

Druhý závod pro děti Dvora Králové a okolí získává na popularitě, což dokládá  opět rekordní účast 145-ti dětí a díky pěknému počasí i velký počet rodičů i fanoušků.

Závody byly tradičně odstartovány těmi staršími. Letos i díky agitaci učitele a moderátora Petra Novotného zde měla nejpočetnější zastoupení škola Podharť. Největší zaujetí bylo vidět tradičně na těch nejmladších. Doprovodný program obstaral Pumptrek od Kola pro život.              

Za podporu na těchto závodech děkujeme především těmto firmám a jednotlivcům, bez kterých by závod v takové míře nemohl být uspořádán: 

Kupkolo.cz, která obstarala ceny pro vítěze a do tomboly, 

výrobce čokolády Carla, která kromě cen ještě doplnila energii po dojetí každého závodníka, 

mediální podporu a propagaci obstaral především portál Královédvorsko.cz, 

finanční podpora od města Dvůr Králové nad Labem

pomoc přišla od Skiservis Patrik Hroneš

poděkování patří i naší fotografce Lucce Blažkové za krásné fotky, moderátorovi Petru Novotnému za moderování a všem dalším členům oddílu i dobrovolným pomocníkům…

Výsledky všech kategorií jsou k dispozici zde:

V brzké době budou ještě spočítaný výsledky do pořadí škol za oba závody.

Máme tady také první fotky od Lucky Blažkové ze samotných závodů zde:

A tady ještě pár fotek z vyhlášení vítězů

 

Další fotky budou později...

Výsledky všech kategorií jsou k dispozici zde:
V brzké době budou ještě spočítaný výsledky do pořadí škol za oba závody.
Máme tady také první fotky od Lucky Blažkové ze samotných závodů zde:
Další fotky budou později...

Tréninky

Cyklistické tréninky...

15.09.2014 15:26

Sezóna se nám rozjela, počasí už taky přeje a tak je potřeba taky trénovat. 

Proto přináším soupis tréninků:

Tréninky MTB  pro mládež s Jirkou Voňkou 

 tréninky už pro lehce trénovanou mládež od 10-ti let

        každé pondělí od 15:00 hod. Vy, co chodíte pravidelně, pokud nemůžete, omluvte se přímo jemu na tel. 737190449

Tréninky na silnici pro dospělé: 

prozatím zachováme původní formát z předchozích let

takže každé ponděli od 17 hod. Sraz opět na parkovišti u zubní ordinace Gusty Hrabýho

Treninky pro dospělé - MTB

každou středu od 17 hod. Sraz je na odbočce do Strže z hlavní silnice (hned za zatáčkou)

CCa 40 km

 

Stanovy oddílu

Stanovy cyklistického klubu Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem z.s.

19.02.2017 11:05

 

Základní ustanovení:

a)                  cyklistický oddíl Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem je dobrovolným sdružením sportovců,kteří provozují nebo podporují především cyklistiku

b)                  Historie oddílu-v roce 1998 zakládá Jiří Berger cyklistický klub pod názvem CK Kooperativa Dvůr Králové n/L,klub čítá pět jezdců,Stanislav Groh,Milan Kuk,Jiří Berger,Tomáš Berger,Jindřich Balhar.

V roce 2000 získá nového hlavního sponzora firmu Carla a přejmenuje se na CK Carla Dvůr Králové n/L

2013-název se kosmeticky mění na Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem

 

 

Sídlo cyklistického klubu Carla.Kupkolo.cz DK.n.L:

 

  V místě hlavního sponzora oddílu sídlícího na adrese Carla spol s r. o., Krkonošská 2850, Dvůr Králové nad Labem, 54401

 

Poslání a cíle cyklistického oddílu:

 

a)                  organizovat sportovní činnost (cyklistiku) a vytvářet pro ni materiálové podmínky

b)                 vést členy k dodržování základních pravidel,umožnit jim informovanost v oblasti cyklistiky

c)                  hájit zájmy cyklistického oddílu uvnitř i navenek.

d)                 napomáhat k rozvoji cyklistiky především v Královehradeckém Kraji.

e)                   Informovat veřejnost o činnosti oddílu pomocí mediálních prostředků.

 

 

Vznik členství v cyklistickém oddíle:

 

a)                  členy cyklistického oddíle se mohou stát fyzické osoby(jednotlivci), každý člen po přijetí bude evidován v registru členů. Členství v cyklistickém oddíle je výlučně členským vztahem cyklistického oddílu a členem.

b)                 Jednotlivci mohou především na základě své vůle nabýt členství v cyklistickém klubu těmito způsoby:

1)                 se souhlasem výboru cyklistického oddílu

2)                 mládež do 15.let mohou získat členství v cyklistickém klubu se souhlasem zákonného zástupce

c)                  žadatel je povinen předložit písemnou přihlášku do cyklistického oddílu, která obsahuje prohlášení  s osobními údaji uchazeče a zároveň se dobrovolně zavazuje dodržovat stanovy,řády,předpisy a podřizovat se rozhodnutí orgánů cyklistického oddílu.

 

Základní práva a povinnosti členů cyklistického oddílu:

 

a)                  zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky

b)                 ve všech odvětvích závodní cyklistiky i dalších sportech

uvádět v přihlášení na závod cyklistický oddíl pod názvem:

        Carla.Kupkolo.cz 

c)                  v každém závodě nebo jiné soutěži ve všech odvětvích závodní cyklistiky i dalších sportech je každý člen cyklistického oddílu povinen oblékat oblečení poskytnuté od cyklistického oddílu Carla.Kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem.

1)                 vyjímky z tohoto pravidla se udělují po konzultaci s výborem nebo předsedou cyklistického oddílu.

d)                 chodit na stupně vítězů v oblečení poskytnutým cyklistickým oddílem. Oblečení na závod a reprezentaci musí být čisté, ustrojení upravené.

e)                  po absolvování závodu (soutěže) je každý povinen informovat písemně o reprezentaci na závodě, elektronickou formou informovat o průběhu, zaslat výsledky a příp. i fotky či další informace pro mediální informovanost (buď po důležité soutěži nebo alespoň 1x za měsíc)

f)                  odevzdávat startovní lístky k proplacení nejpozději 1.11 kalendářního roku

g)                 účastnit se schůze konané jednou ročně (místo a termín bude vždy upřesněn dopředu)

h)                 každý člen má právo žádat o poskytnutí cyklistické licence od ČSC

i)                   každý člen má právo na proplacení startovného (podmínky proplácení startovného viz. níže)

j)                   každý člen má právo zažádat o poskytnutí oddílového oblečení (podmínky poskytnutí klubového oblečení viz.níže)

 

 

proplácení startovného:

 

a)                  každý člen má právo proplacení startovného při předložení startovních lístků nejpozději do 1.11 kalendářního roku (proplácejí se pouze lístky ze závodní cyklistiky a doplňkových sportů – běhy, triatlony, duatlony atd.).

b)                 podmínkou je i dodržování všech povinností oddílu

c)                  každý člen je povinen doložit spolu se startovními lístky svoje umístění v závodě (nedojeté závody se neproplácí). Pokud je možnost levnějšího startovného díky přihlášení předem, je nutné tohoto využít)

d)                 výše proplaceného startovného se řídí rozpočtem cyklistického oddílu v daném kalendářním roce (rozpočet se může během roku pohybovat v závislosti na výši poskytnutí-neposkytnutí sponzorských darů a dotací)

e)                  při překročení celkové výše odevzdaných startovních dokladů,než byl určen rozpočet cyklistického oddílu,bude každému závodníkovi proplacena jen procentuelní část.

f)                        maximální výše proplaceného startovného za 1 závod je 800 Kč

g)                 od roku 2020 bude v případě maratonů proplácena plná částka za těchto podmínek: pokud budou 2 a více tras na výběr a závodník si zvolí ty delší varianty. V případě volby krátké trasy (40 km a méně) je 100% startovné hrazeno pouze při umístění na bedně. Při jiném umístění se hradí pouze 50% částky startovného. Toto se netýká mládežnických kategorií a nejstarších veteránů.

 

Přidělování oddílového oblečení:

 

  a) každý člen má právo zažádat o příspěvek na oddílové oblečení

  b) výše příspěvku se řídí rozpočtem oddílu pro daný kalendářní rok (rozpočet se může během     roku pohybovat v závislosti na výši poskytnutí-neposkytnutí sponzorských darů a dotací)

    c) výše příspěvku na oblečení pro každého závodníka se řídí počtem odjetých závodů(počtem odevzdaných startovních dokladů) a následné rozřazení do 3.skupin

         1.skupina-počet odjetých 21 a více závodů-50% z výše rozpočtu -z toho alespoň 2/3 musí být cyklistické

         2.skupina-počet odjetých 15-20 závodů-35% z výše rozpočtu-z toho alespoň 2/3 musí být cyklistické

         3.skupina-počet odjetých 10-15 závodů-15% z výše rozpočtu- z toho min 7 cyklistických závodů

d)                 dále je každý, kdo zajede výsledek na stupně vítězů zvýhodněn ještě takto:

1) za 5 a více umístění na pódiu – bonus 1500 Kč

2) za 3 a 4 umístění na pódiu      -  bonus 800 Kč

3) za 1 a 2 umístění na pódiu      -  bonus 300 Kč

 

Zánik členství:

 

a)                  Písemným oznámením výboru nebo předsedovi oddílu, že dobrovolně ukončuje své členství v cyklistickém oddíle.

b)                 Pro zvlášť hrubé nebo opakované porušení členských povinností.

c)                  Úmrtím.

2. Projednává a schvaluje výbor oddílu. Ukončením členství zaniká členovi veškerý majetkoprávní nárok vůči cyklistickému oddílu.

 

 

 

 

Dne: 28.1.2020                                                                      Luděk Novotný                         

Ve Dvoře Králové nad Labem                                              předseda cyklistického oddílu