3. závod - 1.8.2015 - Kupkolo Podkrkonošský maraton

Propozice

 1.8.2015-Kupkolo podkrkonošský maratón
 
 Adresa: náměstí K.V.Raise
 
 Lázně Bělohrad
 
Start:dle propozic podkrkonošského maratonu, více na www.podkrkonosskymaraton.cz
 
Pořadatel: CK Carla.Kupkolo Dvůr Králové nad Labem
 
 Bílá Třemešná 55
 
 544 72
 
 Tel. 737884720
 
Kancelář závodu: v blízkosti startu
 
Prezentace: v kanceláři závodů, konec 10.minut před startem kategorie
 
Startovné: 50 Kč
 
Kategorie: předškolní (2009 a mladší)
 
 Přípravka chlapci a děvčata (2006-08)
 
 Žáci, žákyně 1 (2003-05)
 
 Žáci, žákyně 2 (2001-02)
 
 Kadeti, kadetky (1999-2000)
 
 Junioři, juniorky (1997-98)
 
1.8.2015 na Podkrkonošském maratonu nestartuje v městském parku kategorie kadeti a 
 
junioři, pro které je určen hlavní závod
 
Otevření kanceláře prezentace: 1.hodina před startem první kategorie
 
Zdravotní zajištění: záchranná služba Dvůr Králové nad Labem, jičín
 
Vyhlášení vítězů: vždy po každém závodu, vyhlašují se první tři závodníci v kategorii
 
Trať: vede cestách městského parku a městského lesa
 
Různé: u závodníků do patnácti let je nutný souhlas zákonného zástupce na přihlášce.
 
 Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpečí, plná přilba je povinná, závodí se za 
 
každého počasí, za plného lesního a silničního provozu.
 
 Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování v lesních úsecích, neodhazovat 
 
odpadky a jinak znečisťovat les
 
Závodníci jsou povinni se předem seznámit s tatí každého závodu.
 
 Protesty se přijímají s vkladem 200,-Kč do 15 min. po projetí posledního závodníka v 
 
kategorii u hlavního rozhodčího. V případě neuznání protestu je vklad nevratný.
 
V případě menší učasti než 3.závodníci v jednotlivé kategorii, bude kategorie sloučena 
 
s jinou.